Hayatın sırrını keşfet!
Hayatın sırrını keşfet!

Enerji    

 

Enerji bir madde olmayıp, kendini harekete geçiren bir kuvvettir.

Tıpkı rüzgârı göremeyip, sadece hissettiğimiz gibi...

Gördüğümüz dokunduğumuz kütlesi olan madde,

aslında enerjinin düşük frekansta titreşimidir...

 

Enerjinin frekansı, titreşim hızı yükseldikçe bizler için görülemez, duyulamaz ve dokunulamaz bir hale gelir.

Kozmik Enerji

 

Saf niyetle davet edilen KOZMIK ENERJI ancak sevgi dolu dokunuşlarla “BÜTÜN´ün“ hayrı için eyleme geçer !

Bu nedenle, bu enerjiyi davet edip uyguladığımızda,ancak iyimser düşüncelere cevap verir.

İnsanlığa armağan edilen kozmik enerji iste bu varoluşa doğuştur.

Re-ki, bizi var eden sevgi enerjisinin, sevgiyi öğrenme yoludur.

Aura

 

Canlı ve cansız her şey bu evrensel enerji alanına sahiptir. Aura normal insan gözü tarafından algılanamaz, ancak duyuların geliştirilmesi ile çıplak gözle görülebilmesi mümkündür. Farklı renkler oluşturan bu frekanslar çakralarla ilgili olup, farklı titreşimde olurlar ve insanın aura alanı genişledikçe daha üst düzeyde farkındalığa sahip olur. 

Rahatsızlıklar önce aura tabakalarında baslar ve fiziksel bedene doğru hareket ederler.

Aura tabakaları koruma sağladığı için zayıf auralar, alanımıza istenmeyen enerjileri toplayabilir ve enerji alanımızı daraltarak bizi hastalığa yatkın hale getirebilir.

Çakra

 

Çakralar saklı enerjilerin çalışma ağının bir parçasıdır.  Yüksek katlardan gelen enerjileri bedenimize aktarma

görevi yaparlar. 

Her çakra, farklı frekanstaki bir enerjinin giriş kapısıdır. Ne zaman bu kapılardan birinde bir tıkanma oluşursa, bedenin enerji alimi güçleşir ve problemler böyle başlar. Çünkü bedeni besleyen enerji alimi kısıtlanmış olur. Vücudun ana merkezlerini kontrol eden çakralar yedi tanedir ve beden üzerinde omurga boyunca yer alırlar. Her çakra bir sisteme ve onun ilgili olduğu organlara bağlıdır ve ya aşırı ya az canlı ya da dengeli olabilir.

NLP (Neuro Linguistic Programming)

 

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

Hipnoz

 

Hipnoz ne yazık ki toplum içinde çok yanlış algılanmakta. Aslında telkin ile oluşturulan özel bir bilinç hâlidir. Bir başka deyişle bir trans hâlidir. Bu trans sırasında, kişi çevreden gelen tüm (ses, ışık, koku vb.) uyaranlara kendini kapatır veya aldırmazken, hipnoz yapan kişinin telkinlerini artmış bir dikkatle dinler, anlar ve gönüllü katılımla uygular.